Integritetspolicy för Finbostad

Vi på Finbostad är måna om att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om dig när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster.

Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt lämnar till oss när du kontaktar oss eller använder våra tjänster. Vi kan också samla in teknisk information om ditt besök på vår webbplats, till exempel din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem.

Syfte

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och för att förbättra dem. Vi kan också använda dina uppgifter för att kontakta dig med information om våra tjänster eller för att skicka marknadsföringsmeddelanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada.

Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dem. Om du har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Finbostad AB Gatugatan 1 123 45 Stad E-post: [email protected]

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan och publicera den på vår webbplats. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar din integritet.