fbpx

Regler för Attefallshus – vad gäller egentligen?

attefallshus modell Utö med stor uteplats, grusgång och blombuskar

Sedan flera regler för Attefallshus ändrades 2020, har allt fler villaägare förstått värdet av att bygga en extra byggnad på tomten. Det är enkelt, smidigt och kräver inget bygglov. Ett Attefallshus ger dig utökade kvadratmeter utrymme som du kan använda till allt från extrabostad för uthyrning, till hemmakontor, till garage och träningsutrymme. Men vad gäller för Attefallshus? Vilka regler behöver du förhålla dig till och när behöver du kontakta byggnadsnämnden? Vi reder ut reglerna för Attefallshus och hjälper dig på vägen. 

attefallshus från finbostad med regler för attefallshus 2021

Regler för Attefallshus – efter 2020

Det finns några viktiga grundregler som gäller alla Attefallshus. Ett Attefallshus får uppföras utan bygglov i omedelbar närhet till ett bostadshus. Du måste alltså ha redan ha ett bostadshus på tomten för att få bygga ett Attefallshus. Sedan 2020 får Attefallshus byggas till en totalyta på 30 kvm, vilket är en ökning från tidigare år, och höjden från mark till taknock får vara högst 4 meter. Om det är mindre än 4,5 meter till tomtgränsen behöver du få dina grannars medgivande innan du kan bygga Attefallshuset utan bygglov. Du får ha flera Attefallshus på din tomt, så länge den totala ytan inte överstiger 30 kvm. 

Grundregeln är alltid att ett Attefallshus måste följa Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få startbesked innan du kan börja bygga. Det är dock mycket mindre krångligt än det tidigare var och definitivt mindre krångligt än att skaffa bygglov. Det är ju det som ger dig så många möjligheter med Attefallshus! 

Komplementbostad eller komplementbyggnad?

När vi pratar om Attefallshus delar vi in dem i komplementbostad och komplementbyggnad. Attefallshus som inreds och används som självständig bostad är en komplementbostad eller komplementbostadshus. Denna kan du använda både som fritidsbostad och permanentbostad året runt. Om du i stället använder Attefallshuset som garage, bastu, uthus, förråd, växthus, eller dylikt, kallas det komplementbyggnad. För komplementbostad som används som permanentboende tillkommer vissa regler. Dessa behöver ha alla funktioner som finns i en bostad, samt vara anpassade för människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Funktioner inkluderar utrymme för matlagning, personlig hygien och förvaring. Samtidigt innebär detta att du kan använda huset året runt och det passar utmärkt att hyra ut som boende till andra. 

Särskilda regler för Attefallshus på vissa områden

Det finns vissa tillfällen då du inte får bygga Attefallshus eller måste ha särskilt tillstånd. Om bostaden ligger i områden av riksintresse för totalförsvaret och också är flygplatser, övnings- eller skjutfält får du bara bygga Attefallshus som komplementbyggnad, ej som komplementbostad. Om det finns en utökad lovplikt för Attefallshus i detaljplanen får du inte bygga Attefallshus av någon typ. 

Om bostaden ligger nära ett vattendrag behöver du tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra Attefallshus. Detta gäller normalt inom 100 meter från strandkanten. Det finns även särskilda regler vad gäller att bygga nära järnväg och allmän väg. Då är det bäst att kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du gör planer på att bygga. 

Vad händer om jag bryter mot reglerna för Attefallshus?

Om du bygger ett Attefallshus på din tomt utan att ha gjort anmälan och fått startbesked klassas bygget som olovligt. Då kan du få betala en straffavgift. Byggnadsnämnden kan också välja att kräva att du återställer tomten och river bygget. Det är därför alltid bäst att vara på det klara med reglerna innan du sätter igång. 

Det kan kännas krångligt och lite överväldigande i början när man först funderar på att bygga Attefallshus. Vi förstår det! Om du har specifika frågor för just ditt fall kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få veta mer. Vi på Finbostad finns också tillgängliga längs hela processen och kan svara på frågor du har om vad som gäller för att bygga Attefallshus. Vi har lång erfarenhet att jobba med byggnadsnämnden och bygganmälan och kan ge dig råd om viktiga regler och smarta lösningar. Kolla även in vår Facebook-sida för fler tips. 

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA FINBOSTAD

  • Högsta kvalitet till rätt pris

  • Tydliga priser

  • Kunskap, erfarenhet, engagemang

  • Miljövänligt byggande

Följ oss

© FINBOSTAD 2020, Webbutveckling Laith Tech