fbpx

Vilka regler gäller för Attefallshus

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för Attefallshus ska utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvm. De nya reglerna gäller från 1 mars 2020. Du får bygga ett Attefallshus på 30 kvm om huset ska användas som bostadshus – detta kallas ett komplementbostadshus. Huset ska ha badrum och kök samt vara tillgänglighetsanpassat.

25 kvm gäller fortfarande för komplementbyggnader som får vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om det är ett fritidshus finns vissa undantag från kraven på utformning och de tekniska egenskaper, som exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Syftet med attefallsreformerna har varit att skapa fler bostäder genom att tillhandahålla möjligheten att bygga små komplementbostadshus och komplementbyggnader bygglovsfritt. Det betyder att attefallsreglerna står över den detaljplan som kommunen tagit fram.

Huvudreglerna som gäller för Attefallshus:

  1. Nockhöjden är 4 meter
  2. Placeringen 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen
  3. Bygget måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov
  4. Det finns en huvudbyggnad på tomten

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA FINBOSTAD

  • Högsta kvalitet till rätt pris

  • Tydliga priser

  • Kunskap, erfarenhet, engagemang

  • Miljövänligt byggande

Följ oss

© FINBOSTAD 2020, Webbutveckling Laith Tech